top of page

FÅ ET GODT ARBEJDSMILJØ I DIN VIRKSOMHED

HER KAN DU SE HVILKE YDELSER JEG KAN HJÆLPE DIG OG DIN VIRKSOMHED MED

DET FORMELLE ARBEJDSMILJØ

 • Udarbejdelse af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV). 
   

 • Vejledning til udarbejdelse af virksomhedens kemiske risikovurdering, for de anvendte kemiske produkter. 
   

 • Udarbejdelse af virksomhedens rygepolitik, årlige arbejdsmiljødrøftelse og kontaktpersonliste.
   

 • Vejledning til at etablere virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. 
   

 • Vurdering af hovedeftersyn og eftersyn efter leverandørens anvisninger.
   

 • Gennemgang af certifikater til hejse- og løfteredskaber som f.eks. gaffeltruck, gaffelstabler, kraner og teleskoplæsser. 
   

 • Vejledning til indberetning af arbejdsulykker. 
   

 • Vejledning til kortlægning af nærved arbejdsulykker. 

 • Vejledning med hensyn til: 

  • Maskinbeskyttelse​ 

  • CE-mærkede maskiner

  • Eftersyn af f.eks. maskiner, anhugningsgrej,
   ventilation, kraner, sakseborde, autoløftere, stiger m.m. 

  • Færdselsveje (interne) ​

  • Palle- og grenreoler

  • Indskudte etager
    

 • Vejledning om ergonomi: 

  • Arbejdsstillinger

  • Bæring

  • Tunge løft

 • Vejledning vedrørende virksomhedens: 

  • Svejseprocesser

  • Sprøjtekabiner ​

  • Sprøjtebokse 

  • Kabiner til undervognsbehandling 

  • Sandblæsekabiner

  • Blanderum 

  • Rumventilation

  • Procesudsugningsanlæg

 • Vejledning omkring arbejde med: 

  • Epoxyharpikser og isocyanater

  • Organiske opløsningsmidler

  • Støj og akustiske forhold

DET MATERIELLE ARBEJDSMILJØ

 • Gennemgang af virksomheden FØR Arbejdstilsynet kommer på besøg
   

 • Tilkald mig når Arbejdstilsynet kommer på besøg, så jeg kan være med under deres gennemgang af virksomheden
   

 • Gennemgang af virksomheden EFTER Arbejdstilsynet har været på besøg 
   

 • Gennemlæsning og vurdering af påbud fra Arbejdstilsynet 
   

 • Vejledning til udfærdigelse af tilbagemelding til Arbejdstilsynet 
   

 • Bliv sagkyndig til eftersyn af virksomhedens stiger

ANDET

Undervisningsopgaver som freelance seniorkonsulent for firmaet Maskinsikkerhed ApS

Kursus i at blive sagkyndig for at kunne foretage eftersyn af: 

 

 • Værkstedsmaskiner (søjleboremaskine, bænksliber, båndsliber, metalrundsav, båndsav, drejebænk, fræsemaskine, svejseanlæg, procesventilation, presser og stansere) 
   

 • Sikkerhedsudstyr (faldsikringsudstyr, friskluftforsynet åndedrætsværn, personlige værnemidler, førstehjælpsudstyr og brandslukningsudstyr)
   

 • Andre tekniske hjælpemidler (stiger, spil, løfteudstyr, taljer, løfteåg og elektrisk håndværktøj)

UNDERVISNING

 • Jeg kører i følgende kommuner:

  • Frederikshavn ​

  • Læsø

  • Hjørring 

  • Brønderslev 

  • Jammerbugt 

  • Aalborg 

  • Rebild 

PROCESSEN

Samarbejde med firmaet Arbejdsmiljøkonsulent.dk:

 1. Opstartsmøde med virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder, hvor de formelle arbejdsmiljøkrav bliver gennemgået.
   

 2. Gennemgang af virksomheden, hvor arbejdspladser og maskiner grundigt gennemgås for at sikre, at virksomhedens arbejdsmiljø lever op til reglerne.
   

 3. Afsluttende møde med virksomhedens repræsentanter med opsummering og anbefalinger, som virksomheden bør arbejde med.
   

 4. Såfremt virksomheden ønsker det, kan forbedringspunkter fremsendes på skrift med henvisning til relevante regler og vejledninger. Jeg hjælper med den rigtige løsning på de eventuelle identificerede arbejdsmiljøproblemer.

 • Jeg kører i hele landet. 

AFSTAND
OG PRISER

 • Jeg kører ikke på bygge- og anlægspladser, samt på arbejdspladser indenfor landbrug og skovbrug.

 • Jeg fakturerer 650 kr. + moms pr. time, fra min ankomst på virksomheden. 
  Kørsel afregnes fra min adresse og til virksomheden og retur, efter statens takst. 

bottom of page